Katıldığımız Adli Bilişim ve Bilgi Güvenliği Konferansları

Türkiye:

✓inet-TR'13, XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul Üniversitesi, 9-11 Aralık 2013, Digital Deliller Paneli (Konuşmacı)
✓ISCTurkey 4.Uluslararası katılımlı Bilgi Güvenliği Konferansı, 7 Mayıs 2010, ODTÜ-Ankara, www.iscturkey.org (Konuşmacı)
✓ISCTurkey 3.Uluslararası katılımlı Bilgi Güvenliği Konferansı, 25-27 Aralık 2008, ODTÜ-Ankara, www.iscturkey.org(Konuşmacı)
✓Bilişim‘08, 25.Bilişim Kurultayı,"Yakınsama" 19-21 Kasım 2008, Sheraton Oteli-Ankara, www.tbd.org (Konuşmacı)
✓Bilişim‘07, 24.Bilişim Kurultayı,"Ufkun ötesinde" 14-16 Kasım 2007, Sheraton Oteli-Ankara, www.tbd.org (Konuşmacı)
✓ISCTurkey 2.Uluslararası Katılımlı Bilgi Güvenliği Konferansı, 25-27 Aralık 2007, Sheraton Oteli-Ankara, www.iscturkey.org

Amerika Birleşik Devletleri:

✓DFRWS 2008 Digital Forensic Research Conferce 11-13 Ağustos 2008, Marriott Otel Inner Harbor at Camden Yards, Baltimore, http://www.dfrws.org/2008/program.shtml
✓Blackhat 2008 USA / WetStone Hacking BootCamp for Investigators ve Inside Hacking & Malware Eğitimi 2-5 Ağustos 2008, Caeser Palace Oteli, Las Vegas, http://www.wetstonetech.com/index.html (Program)
✓Blackhat 2008 USA Hacker Konferansı 6-7 Ağustos 2008, Caeser Palace Oteli, Las Vegas, http://www.blackhat.com/html/bh-usa-08/bh-usa-08-schedule.html
✓DEFCON 16 Hard Hacker Konferansı 8-10 Ağustos 2008, Riviera Oteli, Las Vegas,www.defcon.org

Çözüm Ortaklarımız