Kimlik Denetimi ve Erişimi

Günümüzde, web sitelerine ve ağlara katılma, bağlanma gibi konularda yaşanılan kimlik hırsızlığı çok yaygındır.

Ziyaret edilen web sayfalarına ait kimlik bilgileri (kullanıcı adı ve şifreler) çalınmaktadır.

Şifrelerin benzersiz olması, tek kez üretilmesi (OTP) gibi bir çok konuda teknolojik çözümler mevcuttur.

En yaygını, tek kez şifre üreten ve içinde kimlik bilgileri saklayabilen (PKI, e-imza bilgisi vb.) cihazlardır.

Çözümün projelendirilmesinde, kimlik doğrulama yazılımının seçimi ve şifre üretme algoritması da çok önemlidir.

Güvenli kimlik doğrulama konusunda ;

Akıllı kartlar, PKI, RF ID, biometrik (IRIS, Damar, Parmakizi, Yüz tanıma) okuyucularda diğer seçeneklerdir.

Bütünleşik çözümlerin seçimi için, iş süreçlerinin incelenmesi çok önemlidir.

Aşağıdaki ihtiyaçlar için kullanılırlar:

-Web uygulamalarına erişim (internet bankacılığı, e-bay vb.)

-Güvenli VPN erişimi

-Bilgisayar ve Ağ profiline erişim

-Dosya - Disk Şifreleme ve erişimi

-Şifre güvenliği yönetimi

-E-posta şifreleme ve imzalama

-Fiziksel erişim gerektiren ve yüksek güvenlik geretiren yerler (ARGE, Lab. vb.)

İhtiyaçlarınız için marka bağımsız olarak, aşağıdaki şirketlerin ürünlerini tedarik edebiliriz.

-Kobil, -VeriSign, -Symantec, -SafeNet, -EMC-RSA

 

 

Çözüm Ortaklarımız