Değerlerimiz

Yüksek ahlaka inanmak.

Müşteri ve çalışanlar arasında, IRK, DİN, DİL ayrımı yapmamak!

Girişimci, yenilikçi ve çalışkan olmak.

Rekabet ederken, meslek onurundan taviz vermemek!

Standartları doğru yorumlamak ve uygulamak.

Mesleki bilgiyi kötüye kullanmamak!

Hiç bir kurum ve kişiye ait bilgileri satmamak ve 3.taraflara aktarmamak!

Müşterilerin, AR-GE ve sanayi sırlarını paylaşmamak!

Sanayi Casusluğu için, bilgi teknolojileri ürünleri satmamak!

Bilgi Teknolojileri konusunda yapılacak, akademik araştırma projelerini desteklemek.

AR-GE için, şirket kaynaklarının % 10 'unu ayırmak.

Çözüm Ortaklarımız