CEH-8 Certified Ethical Hacker Hazırlık Eğitimi

Açıklama:Kuramsal ve uygulamalı bu eğitimde;

EC-Council tarafından sağlanan resmi içeriğine sadık kalarak CEH-8 belgesini almak için gerekli sınavlara hazırlıyoruz.

Toplam 19 modül için eğitim verilir.

1. Introduction to Ethical Hacking

2. Footprinting and Reconnaissance

3. Scanning Networks

4. Enumeration

5. System Hacking

6. Trojans and Backdoors

7. Viruses and Worms

8. Sniffers

9. Social Engineering

10. Denial of Service

11. Session Hijacking

12. Hacking Webservers

13. Hacking Web Applications

14. SQL Injection

15. Hacking Wireless Networks

16. Evading IDS, Firewalls and Honeypots

17. Buffer Overflows

18. Cryptography

19. Penetration Testing

Resmi içerik için aşağıdaki içeriğe bakılabilir.

http://www.eccouncil.org/Certification/certified-ethical-hacker

Kazandırılacak beceri:
EC-Council 312-50 sınavına hazırlık için örnek sınav soruları çözülür.

Eğitim süresi:   5 gün, Eğitim ücreti:   3.370 ABD $ + KDV

 

Çözüm Ortaklarımız